Prace w Procesie

Paczka 3.  ===> Projekty architektoniczne dla Wszystkich ZA DARMO ( w procesie )

3.1  Dom.ecoeurope.eu

3.2  Spichlerz.ecoeurope.eu

Paczka 4.  ===> Bezpośrednia Demokracja w Polsce ( w procesie )

4.1. Bezpośrednia Demokracja  na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Paczka 5.  ===>Przekazanie Ziem, Lasów Należących do Lasów Państwowych Narodowi Polskiemu ( w procesie )

Paczka 6. ===> Stworzenie Platformy, Nośnika Wymiany Energii WieloPostaciowej ( w procesie )

WYPARCIE „MAMONY” i „PROCENTU, %”  Z OBIEGU SPOŁECZNEGO NA RZECZ JEDNOSTKI CZASU PRACY JAKO WYŻSZEJ WARTOŚCI WYMIENNEJ DLA LUDZKOŚCI, A TAKŻE DOSKONALSZEJ, TRWALSZEJ, ODPORNEJ NA INFLACJE FORMY TEZAURYZACYJNEJ

 

Paczka 10. ===> Darmowy Projekt domu góralskiego dla Wszystkich ( w procesie )

Patrz przykład:

Domek.Gorski.1

Domek.Gorski.2

Więcej:  PATRZ

 

Paczka 11. ===> Darmowy Projekt domu z gliny,  słomy, drewna, szkła dla Wszystkich ( w procesie )

 

Paczka 12. ===> Darmowy projekt robota do orania, pielenia, sadzenia warzywniaka ( w procesie )

Przykład WARZYWNIAK – KOŁO

warzywniak

Przykład ROBOTA  PATRZ

Inne Filmy PATRZ

Inowator  PATRZ

WIĘCEJ PATRZ

 

Paczka 13. ===> Darmowy projekt robota ( RP1 Robotnica Pszczoła ) do budowy obiektów ( w procesie )

DEDYKOWANY DLA:

Dom.ecoeurope.eu

Spichlerz.ecoeurope.eu

dom.ekoenergia.wiz6

 

Paczka 14. ===> Darmowy projekt i prototyp samochodu na free energy ( w procesie )

 

 

 

Paczka 15. ===> Darmowy projekt i prototyp roweru na free energy ( w procesie )

rower