Histroria i współczesność lokalnych walut

 

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ LOKALNYCH WALUT

Barter – Lokalna Waluta

Dariusz Brzozowiec
Artykuł od Dariusza Brzozowca za jego zgodą.
http://dariuszbrzozowiec.nowyekran.pl/post/73766,historia-i-wpolczesnosc-lokalnych-walut

W świadomości społecznej termin „lokalna waluta” kojarzy się z obecnie funkcjonującymi walutami takimi jak Polski Złoty. Wiedza czym są i jak działają lokalne waluty została zepchnięta na margines wiedzy ekonomicznej, a wszystkie historycznie udokumentowane przypadki użycia takich rozwiązań są nieustannie ignorowane przez współczesnych ekonomistów wyznających zasadę TINA (nie ma innej alternatywy).

Tymczasem problemy współczesnych gospodarek coraz wyraźniej ukazują wadliwą stronę obecnego systemu monetarnego. Wszechobecny kryzys ekonomiczny, rekordowe zadłużenia Państw i całych narodów, monopolizacja kapitału realnego w rękach nielicznych to tylko niektóre z łatwo dostrzegalnych konsekwencji.

 

„Zło zwycięża, gdy dobrzy ludzie nic nie robią. ” Edmund Burke – irlandzki filozof i polityk

 

 

Więcej na:  http://www.ekoenergia.pl/index.php?cms=329&plik=BarterBank.pl.html


Zebrać w Jedno Rozproszone

No comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.